Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Odder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28131
Sted- og lokalitetsnummer
150207-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 3301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, ca. 10 x 25 m, 1-2 m høj, tilspidset mod østenden. Krat og græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med et stort løvtræ mod SØ. Resten af træerne er fældet ifm. Fortidsmindedag 2018. Krat og brændenælder er ved at vokse op igen. Der ligger et væltet træ på toppen. Beliggende i ager/græsmark.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links