Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Odder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281314
Sted- og lokalitetsnummer
150207-47
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatr. kirkegårdsareal, Hundslund kirke. Tre vildtbanepæle. Den vestlige pæl er ca. 195 cm høj, tværmål ved jordoverfladen ca. 60 x 25 cm. På den flade side er under en indhugget kongekrone følgende indskrift: 0 F 5 US // 2AWB // ANO // 1757 // N 19. Den midterste pæl er ca. 195 cm høj, tværmål ved jordoverfladen ca. 50 x 30 cm. På den flade forside er under en indhugget kongekrone følgende indskrift: 0 F 5 US // AWB // ANO // 1757 // N 17. Den østlige pæl er ca. 195 cm høj, tværmål ved jordoverfladen ca. 50 x 30 cm. På den flade forside er under en indhugget kongekrone følgende indskrift: 0 F 5 US // SAWB // ANO // 1757 // N 16. De tre vildtbanepæle står ved indgangslågen til Hundslund kirkegård fra S. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links