Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Odder Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
281312
Sted- og lokalitetsnummer
150207-4
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1949 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1500 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Sødrup og Oldrup byer. Oldrup kirketomt. En i cement opmuret stendysse, ca. 1 m høj, ca. 2 m lang og 1,5 m bred. Dyssen hviler på et cementstøbt fundament. På dyssen er rejst et tilhugget 2 alen højt stenkors, der er 6 tommer i kvadrat såvel i stammen som i kors- armene. Det er nedhugget og faststøbt i tilhugget sokkelsten 12 tommer høj, 18 tommer langt og 16 tommer bredt. Foran i dyssen er indmuret 2 kvadersten af den gl. kirkes sokkelsten. På korsarmen er indhugget: Her stod Oldrup kirke - og på den gl. øverste sokkelsten står: - til ca. 1670 -.

Undersøgelseshistorie

1680
Registrering via historisk dokumentation - KUAS, Fortidsminder
1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2009
Privat detektorbrug - Moesgård Museum
2009
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Moesgård MuseumIndsendelse til danefævurdering. 6 mønter (x10-15) samt 6 mønter (x2-7).
2009
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 8062 (FHM 5014). 6 mønter erklæres danefæ, hvoraf de fire første er danske penninge: 1. MB 342-43, 1310-19, Roskilde/Nørrejylland, x14 2. MB 449-50, 1300-09, Nørrejylland, x15 3. Formentlig MB 544, 1320erne, Roskilde/Nørrejylland, x13 4. Muligvis MB 552-53, 1320erne, Roskilde, x12 5. Chr. III, 1 skilling, 1536, formentlig Ribe, G. 109, x11 6. Rostock, viertel witten, efter 1403/06, Jesse 440, x10. FP 8062 (FHM 5014). 6 mønter erklæres danefæ, hvoraf de to første er danske penninge: 1. MB 463, 1290erne, Slesvig, x3 2. MB 489, 1310erne, Nørrejylland, x7 3. Erik af Pommern, hulpenning, G. 5, x5 4. Chr. I, hvid, Malmø, G. 23c, x4 5. Hans, hvid, Malmø, G. 31, x2 6. hulpenning, ubestemt, x6
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumOldrup kirketomt. Mindesmærke. Synlig fra offentlig vej.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links