Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Odder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281320
Sted- og lokalitetsnummer
150207-56
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumVildtbanesten. Oprindelig fundet på kirkegårdens materielgård, nu henlagt liggende lige nord for "fattighuset" på kirkegården. Stenen er af lyserød granit og er 122 cm. høj. Stenens tværmål i bunden er 28x18 cm., mens tværmålet ved toppen er 25x18 cm. Den flade side med inskription vender opad. Indhugningen er svag og vanskelig at tyde. Inskriptionen er delvist opmalet med sort maling. Øverst en kongekrone. Under denne en rektangel. Under denne følgende indskrift: C6 // SD //.743 (1743?) Under indskriften en vandret linje. I kongekronen er et lille hul (2½ cm. i diameter og 2 cm. dybt).
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVildtbanesten.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVildtbanesten.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links