Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
322416
Sted- og lokalitetsnummer
030311-12
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sigersholm. Voldstedet består af en uregelmæssig firsidet midtbanke, der i basis måler 154 fod i østvest og 145 fod i nordsyd, medens de tilsvarende mål over den jævne topflade er 44 og 34 fod. Topfladen ligger 15 fod over indre gravs bund. Siderne stej- le, østsiden dog noget afgravet. Midtbanken omgives af en tør, fra 12 til 37 fod bred grav, hvorudenom løber en ind- til 7 fod høj og fra 40 til 60 fod bred vold, som mangler i nordøsthjønet på en 80 fod lang strækning. Voldsiderne stejle. I sydvesthjørnet har volden et knæk indad i indre grav. I sydvest, syd og sydøst, hvor højereliggende terræn end til øvrige sidegrænser til voldstedet, er udenfor volden en fra 11 til 24 fod bred grav med stejle sider, hvilken af- skærer voldstedsanlægget fra det naturlige terræn. Langs denne gravs sydskrænt ligger en smal og indtil 2 fod høj ydervold. Fra dennes top til gravbunden er indtil 13 fods dybde. Ydergraven er tør. Voldstedet er overalt bevokset med træer og opvækst. Intetsteds i anlægget er spor af ny- ere gravninger. I gravene en del store, ru kampesten. Særlige betingelser: Såfremt kreaturernes færden på voldste- det skulle vise sig at virke ødelæggende, skal det være museet tilladt at indhegne partier deraf, for at hindre kreaturerne adgang.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Sigersholm", et firsidet Voldsted, foroven c. 14 M. langt i Ø-V, c. 13 M. i N-S, 5-5 1/2 M. højt, omgivet med en gravet Fordybning og en, som det synes, ringformet Vold med en ydre Grav. Paa Stedet ses enkelte Brudstykker af "Munkesten". Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1921
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1922
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1942
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1969
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSigersholm Voldsted, 5,0 x 90,0 x 90,0 m. Voldstedet fremtræder som beskrevet på kartotekskortet med 1 rundoval borgbanke med ret stejle sider angivet af 1 tør grav og vold samt ydre grav og vold i S-lig retning. Ser meget velbevaret ud. Borgbanke og indre voldgrav er ryddet for buske og tilgroet med mellemstore løvtræer (stammediam. ca. 20 cm.), herunder græs. Den ydre voldgrav og vold er noget tilgroet med buskads og mindre træer. Der er noget affald (gamle bildæk) i ydre voldgrav. Da området tilsyneladende bliver plejet, har jeg ikke påtalt dette affald. Der fører en sti over anlægget, nu dækket af blade - ser ikke ud til at erodere anlægget. Der findes enkelte muldvarpeskud og rævegrave på borgbanken mod N. De angivne mål i fod har jeg ikke omregnet til m., men målt ud fra 4 cm.-kortet (1 fod = 0,313854). Hvis voldstedet ikke er professionelt opmålt, burde det gøres. Voldstedet ligger i udkanten af Holmeskov ret lavt i terræn - træer hindrer dog videre udsyn. Skovsti fører til og hen over voldstedet i NNØ-SSV-lig retning. Omtrent 200 m. til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Meget velbevaret mindre voldsted i skov nær skovbryn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links