Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32246
Sted- og lokalitetsnummer
030311-15
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse; højen 1,5 x 10 m. I toppen rester af et kammer: 2 bæresten og nedvæltet dæksten.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, c. 10 M. bred. Jordhøjningen c. 1 M. høj, uregelmæssig. 8 indtil 1 1/2 M. store Randstene tilbage, næppe nogen paa oprindelig Plads. I Midten et firsidet Kammer med Retning N-S, aabent mod S, Hver Langside dannet af to Stene, for Nordenden en Sten ligehøj med de andre, Tærskelstenen skjult eller borttagen. Begge Stenene i Kamrets Vestside forskudte. Indvendig Længde 1.50 M., Bredde 0.60 M., Sidestenens Højde over Fylden 0.85 M. Fylden i Kamret forstyrret, men næppe helt udgravet. Af Overliggeren er kun omtrent Halvdelen tilbage, nedgleden mod S, den er c. 1.50 M. lang, c. 0.80 M. bred, c. 1 M. tyk. Bevoksning: 1983: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, Højen 1 1/2 x 10 m., i Toppen Rester af et Kammer: 2 Bæresten og nedvæltet Dæksten.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse, 2,5 x 11,0 x 11,0 m. Højen måler ca. 1,5 x 11 x 11 m. med fin pløjeafstand. I toppen ses 1 mindre aflang sten i ØV-lig retning og 1 kortere mod Ø, antagelig fra (et mindre, aflangt ?) kammer med min. mål på ca. 0,8 x 0,6 m.(?) med 2 mindre sten 0,5-1 m. S herfor, hvorpå dækstenen hviler (ser ud til at være flækket, rager nu 1 m. op over højen). I kanten af højsiden ses flere store sten - randsten?, udvæltede kammersten? - ialt 9. Der er plantet flere graner, fyr og mindre løvtræer i højfod til max. 2 m.'s afstand, kun mod S og NØ, alder ca. 4-6 år? Jeg lagde besked samt kopi af fredningsloven på gården og skrev, at kontoret ville give besked om evt. at flytte træerne. Den ligger i et åbent landskab, lavere end gård og vej, ca. 100 m. fra landevej (rasteplads i nærheden). Jeg vil foreslå, at ejer enten fjerner de træer, der er plantet i højfod, eller dem alle. Ejeroplysning på skema.......... ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links