oversigtsbillede borgbanken
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411926
Sted- og lokalitetsnummer
090201-30
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted Voldstedet består af et mod vest, syd og øst af sænkninger om- givet højdedrag, der med et svagere fald mod nord slutter sig til Hovgårdens gårdsplads. På den højeste del af højdedraget ligger en ca. 2 m høj græsklædt banke af oval grundplan, ca. 18 m i nord-syd og ca. 14 m i øst-vest. I bankens nordside er ind- gravet et kampestenssat plateau, ligesom der i bankens sydside findes en mindre halvrund indgravning. Den del af voldstedet, der omgiver banken, har været genstand for havemæssig brug i meget lang tid og er præget af reguleringer i form af gange og terrasser. Voldstedet, der ligger i Hovgårdens have, er bevok- set med træer og buske. Det af fredningen omfattede areal måler i øst-vest ca. 36 m. Den sydlige begrænsning er afrundet. Størst udstrækning af det fredede areal i nord-syd er 55 m. Fredningsgrænsen følger i vest, syd og øst foden af højdedraget, i en afstand fra midter- bankens centrum af henholdsvis 15, 25 og 21 m, medens den nord- lige fredningsgrænse, en lige øst-vestlig 36 m lang linie, er beliggende 30 m nord for midterbankens centrum.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIntet at bemærke, ingen ændringer i forhold til beskrivelse på blå kartotekskort i FFF. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1999
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1999
Museal udgravning - Langelands Museum
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er et voldsted, der ligger i en have

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links