Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43137
Sted- og lokalitetsnummer
230206-103
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Nyere tid (dateret 1750 e.Kr. - 1799 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Skovby, art.nr. 1, bd. III, bl. 58. Kegnæsgård. Voldgraven omkring hovedbygningen på Kegnæsgård, således som det fremgår af det deklarationen vedføjede kort. Den større del af graven, som gennemskæres af en afvandingskanal, er iøvrigt tørlagt, medens en mindre del mod nord, der begrænses af tilkørselsdæmningerne til hovedbygningen fra nord og øst, er vandfyldt. Den udtørrede del af graven er dels beplantet med træer, dels anvendt som have.

Undersøgelseshistorie

1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 121: Kegnæsgård (blå). Se bilag. litt.
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1967
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterEjerlav: Skovby, art.nr. 1, bd. III, bl. 58. Kegnæsgård. Voldgraven omkring hovedbygningen på Kegnæsgård, således som det fremgår af det deklarationen vedføjede kort. Den større del af graven, som gennemskæres af en afvandingskanal, er iøvrigt tørlagt, medens en mindre del mod nord, der begrænses af tilkørselsdæmningerne til hovedbygningen fra nord og øst, er vandfyldt. Den udtørrede del af graven er dels beplantet med træer, dels anvendt som have.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links