Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342318
Sted- og lokalitetsnummer
040103-21
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 9001 f.Kr.); Dyreben, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 3951 f.Kr.)

Original fredningstekst

Kort bortkommet nyt skrevet 1978. Et areal, kvadratisk, 60 x 60 m, hvis beliggenhed fremgår af omstående skitse, omfattende en stenalderboplads fra senglacial tid. Landbrugsmæssig dyrkning af arealet er tilladt. NMI: sb.-tekst: Den palæolitiske Brommebopl. Arealet fredet.

Undersøgelseshistorie

1944
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidErik Westerby's beretning over undersøgelser ved Bromme i 1944.
1945
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen palæolitiske Bromme-Boplads.
1945
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Registrering af knoglemateriale - Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
1947
Museal berejsning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1947
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1948
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkiveøkse.
1948
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFlækkeskraber på skafttungepil(?).
1949
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn samling flintsager opsamlet på Bromme-pladsen.
1960
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiv. flintsager.
1960
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAreal, stenalderboplads (senglacial). Kvadratisk areal mål 0 x 60 x 60 m, der strækker sig på bakkehæld ned mod Ålerende ved Tule å - Ålerende i midten af arealet. Det er dyrket med korn. Arealet hæver sig på de omtalte større, ret lave bakkehæld, ellers omgivet af engdrag, særligt mod V. Jeg har ikke været inde i kornmarkerne, intet tegn på nogen ulovlig forstyrrelse. Omtrent 300 m til offentlig grusvej, der går en meget ringe markvej tættere på arealet mod SV (tidligere førte den til gård, nu nedbrændt). ** Seværdighedsforklaring ** Lokalitet for senglacial boplads.
1993
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1993
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGiveren overdrog materialet til NM. En påskrift i æsken oplyste, at genstandene er opsamlet af J. Rasmussen. Foruden fund af senpalæolitisk karakter indeholder materialet også oldsagstyper af mesolitisk karakter.
1996
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1996
Planlagt dyrkning - Sorø Amts Museum, Arkæologisk AfdelingModtagelse af læplantningssager med ønske om at plante læhegn tæt ved sb.21. I planerne indgik dybdepløjning.
1996
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links