indskriften på stenen
.
oversigt, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342323
Sted- og lokalitetsnummer
040103-41
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanepæl (øverste halvdel). 32 x 26 cm i grundfalde, 16 cm tyk i top- pen, 117 cm høj. På sydsiden ses følgende: Øverst en indhugget krone, under den: F5 AVSK AWB 1761 N 25 Stenen er opstillet ved et træ på en græsplæne midt på gårdspladsen.

Undersøgelseshistorie

1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanepæl (øverste halvdel). 32 x 26 cm i grundfladen, 16 cm tyk i toppen, 117 cm høj. På sydsiden ses følgende: øverst en indhugget krone, under den: F5 AVSK AWB 1761 N 25 Stenen er opstillet ved et træ på en græsplæne midt på gårdspladsen.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumStenen står i dag op ad den nordlige havemur øst for hovedhuset
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links