kammerrest set fra vest
.
kammerrest set fra øst
.
oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34238
Sted- og lokalitetsnummer
040310-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj med jættestue "Hulhøj" 4 x 26 m; mindre indsænkning fra N og S større afgravning mod Ø. Af kamret er 5 dæksten i række fra N til S østligere ses en sten for gangen (?).

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTræbevoxet Høj med Jættestue, "Hulehøj" ["Hulhøj"], c. 8' høj, c. 60' i Tværmaal. En større Afgravning af Foden mod Øst, en gravet Indsænkning fra Nord- og Sydsiden ind til Jættestuen samt flere mindre Gravninger have forstyrret den oprindelige Form. I Højens Overflade ligger paa Rad, over en Strækning af 23', i Retning Nordøst-Sydvest 5 indtil 7 1/2' brede Loftstene af en Jættestue, noget forskudte fra den oprindelige Plads. 3 af Bærestenene i Nordvestsiden, den sydvestlige Endesten og 2 af Bærestenene i Sydøstsiden træde frem i Jordskorpen. Udfor den tredje Loftsten mod Sydøst ligger halvt rejst en større Sten antagelig Gangens inderste Dæksten, som med sin indre Side er skreden ned i Kamret. Udenfor den ses i Jordfladen Toppen af to Stene, som skønnes at være Gangens Sidestene, men næppe staa urørte. 3 i Nærheden liggende forslæbte Stene ere muligvis Dækstene fra Gangen. Jættestuen synes at være tømt og derefter delvis sammenstyrtet og jordfyldt. - Efter hvad Egnens Beboere fortælle, ligger en Konge begravet i Højen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med Jættestue, "Hulhøj", 4 x 26 m., mindre Indsænkning fra N. og S., større Afgravning mod Øst. Af Kamret ses 5 Dæksten i Række fra N. til S., østligere ses en Sten fra Gangen (?).
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHulehøj / Hulhøj, 4,5 x 26 m. Jættestue, mål ca. 4 x 26 x 26 m, bevokset med gamle egetræer, hyld og andre mindre træer, krat mod S. Omtrent på midten (nu) ses 5 store sten på række (dæk- sten ?), 1 lodret stående mod N, 1 top af dæksten SØ for den N'lige og 1 udhældende mod SØ, 3 mindre sten ca. 1/2 m uden om denne. Ved den S'lige dæksten ses 2 sten under denne mod V. Stenene ca. 0,5 m over højen. Højen er noget uregelmæssig med ældre indsænkninger mod N og S og afgravning mod Ø, hvor der en ret stejl brink, uden vegetetion under træer. Den ligger på lille bakke i et ret åbent landskab, ca. 40 m fra offentlig vej, mulighed for parkering med mindre bus. Kunne ved forklaring blive ***. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, forholdsvis velbevaret jættestue, i et ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links