De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Brøndby Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Den østlige beliggenhed betyder, at varm luft fra kontinenterne let når frem til kommunen om sommeren. Selv om det også gælder den kolde luft om vinteren, er effekten mindre, da den værste kulde dæmpes af Køge Bugt og Østersøen. Samlet set gør det Brøndby Kommune til en af landets ti varmeste kommuner med en årsmiddeltemperatur, som ligger et godt stykke over landsgennemsnittet.

Til gengæld er nedbørsmængderne forholdsvis lave, og årsnedbøren ligger betydeligt under landsgennemsnittet. Det skyldes både beliggenheden i øst, som betyder, at luften fra vest når at tørre ud, inden den rammer kommunen, og det flade landskab, der ikke formår at bremse skyerne. Samtidig lægger de lerede, vandholdige jorder en dæmper på såvel de højeste temperaturer som bygedannelsen.

Selv om vintermånederne er forholdsvis solfattige, ligger antallet af solskinstimer alligevel en lille smule over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Brøndby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima