Brøndby Kommune har et samlet skovareal på 297 ha, hvilket svarer til ca. 14 % af kommunens areal. Der er ingen gamle skove, og de eksisterende skove er alle anlagt på tidligere landbrugsarealer i forbindelse med etablering og udvikling af kommunens boligområder. Skovene er kommunalt ejede og drives hovedsagelig som rekreative områder.

Brøndbyskoven er kommunens eneste større skovområde. De øvrige bevoksninger er mindre, parkagtige plantninger, som ligger spredt i det åbne land, bl.a. i Den Grønne Kile syd for Brøndbyvester. Dyre- og plantelivet er forholdsvis varieret, men da skovene er anlagt på landbrugsjorder, har mange typiske skovarter endnu ikke formået at etableret sig.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Brøndby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove