Trods kommunens voldsomme byudvikling kan der stadig lokalt findes spor efter tidligere tiders landbrugssamfund.

Med sine velbevarede, delvis sammenbyggede gårde, gadekæret og de smalle, fritliggende længehuse efter sjællandsk byggeskik rummer Pederstrup den dag i dag et for egnen unikt eksempel på et velbevaret landsbymiljø. Et af landets største økologiske landbrug, Grantoftegård, er blandt landsbyens gårde.

Også i Gl. Skovlunde finder man et velbevaret landsbymiljø med små huse, uregelmæssige matrikler, krogede veje og bevaringsværdig beplantning. Med såvel landevejen som den senere jernbane lidt på afstand kunne landsbypræget opretholdes længere her end i nabobyerne Ballerup og Måløv.

Landsbyens stjerneudskiftning kan tydeligt aflæses i efterkrigstidens villakvarterer syd for byen. Mellem motorvejenes støjvolde, de udstrakte kolonihaveområder og ådalens nyere fritidslandskab ligger landsbyen Harrestrup med en række bevarede gårde.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ballerup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik