Civilstyrelsen rykkede som led i den statslige udflytning til Viborg d. 1. juni 2017. Styrelsen hører under Justitsministeriet og varetager bl.a. opgaver på følgende områder: fri proces, tilskud til advokatvagter og retshjælpskontorer, personret, tilsyn med fonde, klager over afgørelser om værgemål samt tilladelse til udlændinges erhvervelse af fast ejendom. Styrelsen udvikler og driver også statens juridiske online informationssystem, retsinformation.dk. Civilstyrelsen stiller desuden sekretariatsbetjening til rådighed for Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden samt Indsamlingsnævnet.

Styrelsen deler adresse med Nævnenes Hus.

Videre læsning

Læs mere om Lov og ret i Vestdanmark

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked