Cirkulationspumpe fra Grundfos er pakket og på vej videre. Den kan fx kobles til varmeanlæg, hvor den pumper vand ud i anlæggets rørsystem og radiatorer.
.

Grundfos er en af Danmarks største industrivirksomheder. I lighed med andre store industrivirksomheder har Grundfos langt flest ansatte uden for Danmark. Virksomheden beskæftigede i 2018 ca. 19.000 medarbejdere, heraf ca. 4.500 i Danmark, hvoraf hovedparten har deres arbejde i Bjerringbro i Viborg Kommune. Nord for ringvejen i Bjerringbro breder Grundfos’ imposante administrationskompleks og fabriksbygninger sig afdeling efter afdeling på den brede ådals nordside. Hovedparten af det vidtstrakte erhvervsbyggeri er tegnet af C.F. Møller Architects.

Grundfos-koncernen omfattede i 2018 over 80 selskaber i mere end 55 lande og betegnes som verdens største producent af cirkulationspumper med en markedsandel på omkring 50 %. Det er en position, der er opnået gennem en satsning på forskning og produktudvikling sat i værk af stifteren og dennes søn.

Som så mange andre industrivirksomheder i Danmark begyndte det hele med en idérig iværksætter, der ville løse et praktisk problem. I Bjerringbro ville smeden Poul Due Jensen i slutningen af 2. Verdenskrig udvikle en pumpe til brug på egnens gårde.

Poul Due Jensen igangsatte en industriel fabrikation af sine pumper, men døde allerede i 1977 i en alder af 65 år. Hans 34-årige søn, Niels, blev herefter chef for virksomheden. Under Niels Due Jensens ledelse blev Grundfos til en international koncern.

Den førende position er opnået gennem en konstant teknologisk udvikling med mere effektive og energibesparende pumper, og Grundfos er i dag en koncern, der leverer højteknologisk udstyr til løsning af alle typer af vandtransport. Hovedprodukterne er cirkulationspumper til varme og aircondition og andre centrifugalpumper til industri, vandforsyning, spildevand og dosering. Grundfos har også udviklet soldrevne pumper og elektronik, der gør pumperne intelligente og sænker energiforbruget. Det var vigtigt for Poul Due Jensen at sikre, at hans livsværk ikke kom ud for en fjendtlig overtagelse. Derfor overdrog han hovedparten af ejerskabet til en fond, som bærer hans navn. Fonden ejer 88 % af virksomheden, familien ca. 10 %, og medarbejdere ca. 2 % (2018-tal).

På flere områder har Grundfos været et forbillede for mange virksomheder i Danmark, ikke kun pga. den økonomiske og teknologiske udvikling, men også i kraft af virksomhedens sociale og miljømæssige ansvar. Længe inden socialt ansvar var et udbredt begreb, havde Grundfos i årtier praktiseret det og gjort det og hele miljø- og klimaindsatsen til en integreret del af sit samlede virke.

The Poul Due Jensen Academy I Bjerringbro tilbyder undervisning af medarbejdere inden for bl.a. teknologi, ledelse, salgskompetencer og præsentationsteknik.

Niels Due Jensen forlod i 2003 posten som administrerende direktør, og siden har der ikke været et familiemedlem på denne post. Niels Due Jensen fortsatte som formand for ejerfonden frem til 2018. Fondens primære formål er at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos.

Videre læsning

Læs mere om industrien i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked