Figur 1. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Viborg Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2016.

.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Viborg Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Figur 2. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑17 for Viborg Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

.

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Viborg Kommune og hele landet i 2017.

.
Hos Peter Larsen Kaffe A/S i Viborg fremstilles forskellige kaffeprodukter som frysetørret kaffe, malet kaffe og hele kaffebønner. Virksomheden blev grundlagt i Viborg i 1902 af grosserer Peter Larsen. En stor del af Peter Larsen Kaffe ejes af det svenske Löfbergs Coffee Group, men Peter Larsen Kaffes aktiviteter er stadig samlet i Viborg.
.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Viborg Kommune i november 2016.

.
På Vennershåbvej ligger Rigsarkivets nye magasin i Viborg. Bygningen, der er opført til formålet af Schmidt Hammer Lassen Architects, stod færdig d. 1. november 2015. For at sikre optimal opbevaring og beskyttelse af den arkivalske kulturarv er den opført med bl.a. skrappe krav til temperatur- og fugtighedsstyring. Facaden, der illuderer en kæmpemæssig bogreol, er designet af tekstilkunstner Grethe Sørensen.
.

Figur 3. Sogne i Viborg Kommune fordelt på fem sociogeografiske områder. Områderne i gruppe 1 ligger højest målt på uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau.

.
Vestergade i det centrale Viborg er en del af et større område af handels- og gågader, der udgør centrum i Viborg, og som tiltrækker handlende fra et stort opland både i og uden for kommunen.
.
Viborg Kraftvarmeværk.
.

Viborg Kommune har en stor offentlig sektor med mange arbejdspladser i både kommune, region og stat. Det giver Viborg en af de største andele af offentligt beskæftigede (2016) blandt landets jyske kommuner.

Viborg rummer hovedsædet for Region Midtjylland og et stort hospital. Byen er ligeledes hovedsæde for lov og ret i Vestdanmark i kraft af Vestre Landsret og Statsadvokaten i Viborg.

Blandt de statslige arbejdspladser er Flyvestation Karup, som er en af Danmarks største militære arbejdspladser. I Foulum ligger det store statslige center for jordbrugsforskning, AU Foulum.

Med sit store areal er Viborg samtidig en betydelig landbrugskommune, der rummer nogle af landets største kvægbesætninger og er blandt de førende inden for svineproduktion.

Kommunens største private virksomhed er pumpekoncernen Grundfos, der har sit globale hovedsæde i Bjerringbro. Koncernen beskæftigede i 2018 ca. 19.000 verden over, hvoraf de ca. 4.500 arbejdede i Danmark.

Kommunens alsidige private erhvervsliv spænder fra industrivirksomheder og store konsulentvirksomheder til en klynge af virksomheder inden for filmanimation.

I lighed med de fleste andre kommuner faldt beskæftigelsen i kølvandet på finanskrisen fra 2008. I årene frem til 2013 faldt den private beskæftigelse med godt 12 %. I november 2016 have man genvundet en del af det tabte. Nedgangen i beskæftigelsen er især gået ud over industrien, der i 2008 beskæftigede godt 10.000 personer, hvilket i 2016 var reduceret til godt 6.000.

Krisens styrke afspejles også i indekset for udviklingen i BNP pr. indbygger (se Figur 2). BNP pr. indbygger i Viborg Kommune er først 2016‑17 igen kommet over niveauet fra år 2000. For landet som helhed ramte krisen ikke så hårdt.

Mens BNP pr. indbygger i 2017 var på gennemsnitligt 337.000 kr. i Viborg Kommune, var det 379.000 kr. på landsplan. Den store offentlige beskæftigelse medvirker typisk til et lidt lavere BNP pr. indbygger, da de offentligt ansatte primært indgår i beregningen med deres løn og de offentlige virksomheders øvrige omkostninger.

De personlige indkomster før skat lå derimod næsten på linje med 310.000 kr. i gennemsnit i kommunen og 320.000 kr. for hele landet.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 45.262 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 5.100 arbejdssteder i Viborg Kommune. I forhold til regionen har kommunen en større andel ansat i den offentlige sektor og de primære erhverv, mens der er en mindre andel inden for handel og service.

Primære erhverv

Med 3,8 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv spiller denne sektor en større rolle for Viborg Kommune end for regionen som helhed.

Region Midtjylland er den af de danske regioner, der har den klart største produktion af træ. Skovene i Viborg Kommune, et af landets største skovarealer, er en vigtig forudsætning for denne position.

En stor aktør på skovområdet er virksomheden HedeDanmark A/S, der har hovedsæde på Klostermarken i Viborg og arbejder med serviceydelser til skove, det åbne land samt til have- og parkanlæg. Virksomheden indgår i Dalgas Group A/S, der er ejet af Det Danske Hedeselskab, og havde i 2018 ca. 800 ansatte fordelt over hele landet.

Viborg er samtidig en stor landbrugskommune inden for både den vegetabilske og den animalske produktion.

Arealerne, der bruges til kornproduktion, er blandt de største i landet, og i 2018 var Viborg en af de kommuner i landet, der havde den største bestand af kødkvæg og slagtekalve samt en af de største bestande af malkekvæg.

En bestand på løbende omkring en halv million produktionssvin placerede i 2018 kommunen som landets næststørste svineproducent. Den ligger også højt, hvad angår produktion af høns til æglægning.

Industrien

Med 13,8 % af beskæftigelsen inden for industrien er denne sektor på niveau med gennemsnittet for regionen. Kommunens største – og en af Danmarks største – industrivirksomheder, Grundfos, er en afgørende faktor, selv om dele af hovedsædet i Bjerringbro indgår i statistikken som bl.a. rådgivende ingeniørvirksomhed og engrosvirksomhed.

Mens Grundfos er i en størrelsesklasse for sig, omfatter industrien i Viborg Kommune en større gruppe af virksomheder med mellem 100 og 200 ansatte.

En klynge af virksomheder har specialiseret sig i at levere udstyr til den europæiske bilindustri. Det omfatter bl.a. AC Hydraulic A/S, der med ca. 110 medarbejdere (2018) fremstiller løfteudstyr til autobranchen, den tyskejede Hella Gutmann Solutions A/S, der fremstiller testudstyr til bilværksteder, Geovent A/S, der producerer ventilationsanlæg bl.a. til værksteder, og JP Group A/S, der producerer og sælger reservedele til biler. Sammen med andre virksomheder i Midtjylland har de et eksportsamarbejde i netværket Danish Automotive Group.

I Bjerringbro ligger hovedsædet for en af Nordens store kontormøbelproducenter, HOLMRIS B8 A/S. Den blev skabt ved en fusion i 2018 mellem de to virksomheder HOLMRIS og B8. Med fusionen skabte man en virksomhed med over 1 mia. kr. i omsætning og ca. 400 medarbejdere.

I Rødkærsbro har Arla et ostemejeri, som er en af Europas største producenter af mozzarellaost, der bl.a. bruges ved fremstilling af pizzaer. Mejeriet havde i 2018 knap 400 ansatte.

Mens Arla både i Viborg Kommune og på landsplan er langt det største mejeri, er Mammen Mejerierne A/S blandt de førende i den næste kategori af mejerier. Med hovedsæde i byen Mammen nordvest for Bjerringbro beskæftigede mejeriet i 2018 i alt ca. 190 medarbejdere, der var fordelt på mejeriet i Mammen og på mejerier i Drøsbro (i Favrskov Kommune) og Onsild (i Mariagerfjord Kommune). Specialet er også her fremstilling af oste.

Gruppen af industrivirksomheder med over 100 ansatte tæller også producenten af landbrugs- og skovbrugsmaskiner SAMSON AGRO A/S i Viborg, byggevareproducenten RC Beton i Rødkærsbro og køkkenmøbelproducenten Implast i Bjerringbro.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Med 9,9 % af beskæftigelsen ligger transport, forsyning og bygge og anlæg tæt på niveauet for regionen. Bygge og anlæg udgør den største del med 6,5 %, transport 2,3 %, og forsyning 1,2 %.

Blandt bygge- og anlægsvirksomhederne er Brøndum A/S, der er en af Danmarks største VVS-entreprenører med 11 afdelinger i Danmark og Grønland og ca. 400 medarbejdere. Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S med ca. 170 medarbejdere har også afdelinger i Aalborg, Herning og Aarhus Kommuner.

Blandt transportvirksomhederne er Vindelsbæk Transport A/S i Rødkærsbro, der transporterer alt fra vindmøller over mejeri- og slagteriprodukter til asfalt, grus og korn.

Den største virksomhed inden for forsyning er HMN Naturgas I/S, der er et selskab, som ejes af 57 kommuner i hovedstadsområdet, Nordsjælland, Midtjylland og Nordjylland. HMN har afdelinger i Viborg og i Buddinge og beskæftiger i alt 250 medarbejdere.

I Karup ligger Midtjyllands Lufthavn (tidligere Karup Lufthavn) på et område, der er lejet af militæret. Lufthavnen ejes af ni kommuner og havde i 2018 syv daglige afgange på hverdage med rutefly til og fra København. DAT (Danish Air Transport A/S) beflyver lufthavnen, der primært bruges af erhvervsrejsende.

Naturgas i Lille Torup

Naturgaslageret Lille Torup nord for Viborg er en vigtig del af det danske naturgassystem. Det andet danske naturgaslager ligger ved Stenlille på Sjælland. Den første gas blev lagret ved Lille Torup i 1987. Lageret består af syv hulrum, kaldet kaverner, som ligger i ca. 1,5 kilometers dybde. Kavernerne er omkring 300 m høje og ca. 50 m i diameter. Om sommeren, når forbruget af naturgas er lavt, fyldes lagrene op til vinteren.

Det daværende DONG A/S begyndte i 1983 at udskylle kavernerne i den salthorst, der ligger under Lille Torup. Ferskvand i store mængder blev pumpet ned i undergrunden for at lave hulrummene. Vandet opløste saltet og blev pumpet tilbage som saltvand til Lovns Bredning. Efter udskylningen blev kavernerne tørret og fyldt med naturgas. Oven på kavernerne ligger et mindre industrianlæg. Siden 2007 har anlægget hørt under Energinet, der har ansvaret for forsyningssikkerheden for el og naturgas i Danmark. I 2010 blev en udvidelse med ni nye kaverner stoppet pga. protester og en undersøgelse, der viste, at udskylningen medførte udledning af tungmetaller og for høj saltkoncentration i Lovns Bredning.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 23,2 % af beskæftigelsen tegner handel, service og oplevelseserhverv sig for den største del af den private beskæftigelse, men sektoren udgør en mindre andel end på regionsplan.

Med 13,0 % af beskæftigelsen står handelen for godt halvdelen, mens service udgør 6,0 %, og hoteller, restauranter, kultur og fritid tilsammen udgør 4,3 %.

Detailhandelen er koncentreret i Viborg, men er dog noget mindre end i flere andre byer i det midtjyske. Det hænger sammen med, at Viborg geografisk er en stor kommune, og at de borgere, der bor i yderkanten, lige så nemt kan handle i nabokommunernes store handelsbyer som fx Skive, Silkeborg, Randers eller Aarhus.

Blandt engrosvirksomheder er den største F&H A/S, der især handler med isenkram. Den beskæftiger i alt 250 medarbejdere fordelt i Stockholm, Oslo og Kina samt i det danske hovedsæde i Viborg. Virksomheden, der blev stiftet i 1945, var oprindelig danskejet og grundlagt af de to købmænd Erik Vinther og K.E. Larsen. I 2005 blev F&H en del den norske familieejede koncern Canica AS.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor udgør 11,7 % af beskæftigelsen, hvilket er på niveau med gennemsnittet for regionen, men noget over nabokommunerne.

Sektoren omfatter den store udviklingsafdeling i pumpekoncernen Grundfos, den rådgivende virksomhed Orbicon A/S med ca. 530 ansatte og forskningscenteret for fødevarer og jordbrug i Foulum med ca. 700 ansatte.

Danske Andelskassers Bank A/S i Hammershøj i den østlige del af kommunen har ca. 340 medarbejdere (2017) fordelt på Jylland og Fyn. Heraf arbejder ca. 100 i hovedsædet.

Hertil kommer mange mindre virksomheder inden for bl.a. forretningsservice som advokater, revision, ejendomsadministration, reklame og rådgivning.

Animationsklynge

Hvad der i 1988 begyndte som et beskæftigelsesprojekt for unge, der hellere ville tegne end at gå i skole, er blevet til en international uddannelse for animatorer og for en klynge animationsvirksomheder.

Flere af eleverne fra skolen The Animation Workshop har siden startet egen virksomhed i Viborg Kommune, og andre er kommet til udefra for at få del i talenterne fra animationsuddannelsen. Klyngen af virksomheder inden for animation har især til huse i Arsenalet i den tidligere kaserne i Viborg. Her har op mod 40 mindre virksomheder kontorfællesskab og beskæftiger over 100 personer.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 37,5 % af beskæftigelsen er Viborg Kommune blandt de kommuner med relativt flest offentligt ansatte. Største offentlige arbejdsgiver er kommunen, hvor de fleste er ansat inden for socialsektoren, der tegner sig for 11,0 % af beskæftigelsen. Men også regionen og staten har mange arbejdspladser. Kommunen er hjemsted for regionens centraladministration, og hertil kommer Regionshospitalet Viborg, som er byens største arbejdsplads med næsten 2.500 ansatte, og Regionspsykiatrien Midt med ca. 500 ansatte (2018).

Staten har ud over politi og byretten også placeret Civilstyrelsen, Vestre Landsret og Viborg Stiftsadministration i Viborg. Endelig er der Flyvestation Karup, som er en af Danmarks største militære arbejdspladser med ca. 3.500 militære og civile ansatte.

Lov og ret i Vestdanmark

Viborg har en lang tradition for at være hovedsæde for lov og ret i Vestdanmark. Viborg Landsting dækkede hele Nørrejylland, dvs. Jylland nord for Kongeå. Landstinget traf beslutninger om lovgivning og i retssager, og frem til enevældens indførelse i 1660 skulle den vordende konge først vælges, senere blot hyldes, på Viborg Landsting.

I dag har offentlige myndigheder som Vestre Landsret, Statsadvokaten og Nævnenes Hus hjemme i Viborg.

Over 30 advokatfirmaer har kontor i Viborg, som selvsagt også regelmæssigt gæstes af advokater fra de nærliggende større byer. Byens placering på det juridiske Danmarkskort understøttes også af, at den er regionshovedstad for Region Midtjylland.

Pendling

Viborg har en moderat pendling af arbejdskraft til og fra nabokommunerne. 28,9 % af de beskæftigede med bopæl i Viborg Kommune pendlede i 2016 til arbejde i andre kommuner, svarende til 13.682 personer. Flest pendlede til Silkeborg (2.104) og Skive (1.923). Omvendt kom 30,7 % af de ansatte på arbejdspladser i kommunen kørende udefra, svarende til 14.959. Igen kom flest fra Silkeborg (2.624) og Skive (1.850).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

50,6 % af befolkningen i Viborg var i arbejdsstyrken i 2016. Det er nogenlunde som gennemsnittet for både regionen og landet. De øvrige 49,4 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse.

For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 76,5 % svarende til 44.027 personer. Erhvervsfrekvensen er lidt højere end for regionen og for landet som helhed.

Socialgrupper, indkomst og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 310.000 kr. i 2017 lå Viborgborgerne lidt under landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.894.000 kr. i 2017 og dermed lidt under landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. I Viborg Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 25,8, hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,0).

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Viborg Kommune er her opdelt i 69 sogne, der fordeler sig på alle de fem typer af områder (se Figur 3).

Kommunen har 23.200 voksne borgere i de sogne, der har de to højeste af de fem niveauer for uddannelse, beskæftigelsesgrad og indkomster. En næsten tilsvarende befolkningsgruppe (23.600 voksne) bor tilsvarende i de to områder med de laveste af de fem niveauer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked