De Gamles By er et institutionsbyggeri på Nørrebro i København beliggende mellem Nørre Allé, Sjællandsgade, Guldbergsgade og Tagensvej. De Gamles By er opført i årene 1885‑92 og tegnet af Vilhelm Petersen. Stedet var oprindelig et hospital (Almindelig Hospital), men blev fra 1919 et alderdomshjem.

Københavns Alderdomshjem (også kaldet alderdomshjemmet Salem), tegnet af Gotfred Tvede, blev opført i 1901. I 1919 blev bygningen slået sammen med Almindelig Hospitals bygninger på Nørre Allé for at danne ældreboligerne og alderdomshjemmet De Gamles By.

Med sine fritliggende pavilloner udgør De Gamles By en oase i Nørrebros karrébebyggelse.

I De Gamles By findes halvoffentlige friarealer samt Vilhelm Petersens De Gamles Bys Kirke fra 1892, der er en centralbygning inspireret af barokkens byggeri.

De Gamles By med boliger og plejehjem for ældre er under forandring i forbindelse med en ny helhedsplan. Området rummer allerede flere børneinstitutioner, men der er yderligere planer om bl.a. en ny skole. Hertil kommer et diabetescenter, renovering af boligerne til de ældre og tiltag for at gøre bydelen grønnere.

Videre læsning

Læs mere om sundhed og omsorg i København

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg