Grundloven af 1849 betød fuld religionsfrihed i landet. Fremmede kirkesamfund kunne nu nedsætte sig og bygge i deres traditionelle stilart. Mest slående er nok den russiskortodokse Aleksander Nevskij Kirke fra 1883 på Bredgade. Et lille stykke Rusland i en af Københavns fineste gader, hvor også den romerskkatolske Sankt Ansgars Kirke ligger
.

Der findes flere ikke-protestantiske kristne kirker i Danmark, hvoraf den romerskkatolske kirke er den største.

Allerede før indførelsen af religionsfrihed i 1849 var det muligt at være udøvende katolik i Danmark. I 1765 blev der bygget et beskedent kapel i Bredgade i København, og 1841‑42 opførtes Sankt Ansgars Kirke på samme grund. Kirken hørte formelt under den østrigske stat. Først efter Grundloven i 1849 blev kirken dansk med ret til at ringe til messe. I 1868 oprettedes et katolsk præfektur i Danmark, og i 1892 et apostolsk vikariat. I denne periode opførtes en lang række katolske kirker i landet, både sognekirker og kirker for udenlandske ordenssamfund. I 1953 etableredes et katolsk bispedømme, Bispedømmet København. Ud over domkirken i Bredgade findes i København Jesu Hjerte Kirke i Stenosgade, der 1892‑95 opførtes for jesuiterordenen, men som i 1942 blev omdannet til sognekirke. Immaculatakirken på Strandvejen er opført for Sankt Joseph Søstrene 1904‑05. Desuden findes Sankt Annæ Kirke på Amager, der er opført 1936‑38 af Sven Risom i romanske former. Sakramentskirken (1899) på Nørrebrogade er indføjet i husrækken og er tegnet af den hollandske arkitekt Jan Stuyt. Sankt Augustinus Kirke eller Klosterkirken på Jagtvej opførtes 1912‑16 for Den Evige Tilbedelses Orden, hvis bygninger i dag rummer Niels Steensens Gymnasium. Den danske arkitekt Vilhelm Wohlert tegnede San Antoni Kirke i Brønshøj.

Der lever lidt over 47.000 katolikker i Danmark. Langt de fleste provinsbyer har katolske menigheder med egen kirke, men derudover findes en række kapeller og gudstjenestesteder, hvor der lejlighedsvis holdes messe.

Den katolske kirke er en verdenskirke, som i 1960’erne valgte at forlade latin som messesprog til fordel for de lokale sprog. Dette var undertiden en torn i øjet på de protestanter, der siden 1800-tallet var konverteret til den traditionelt konservative, latinsksprogede kirke. Det var ikke blot dansk, der nu blev messesprog, men i takt med indvandringsbølger ændredes menighedernes sammensætning drastisk. Det har medført, at der afholdes messe på en lang række sprog i den katolske kirke i Danmark: vietnamesisk, pilipino, polsk, tamilsk, kroatisk, engelsk, tysk og flere andre. Kirkerummene har flere steder også fået præg af de nye medlemmers medbragte kulturer.

Katolsk skole- og sygehusvæsen

I 1879 anskaffede Sankt Joseph Søstrene en grund på Bülowsvej på Frederiksberg, hvor der blev indrettet pigeskole og kapel, men tilskyndet af det københavnske præfektur købtes i 1884 en grund på hjørnet af Boyesgade og Frederiksberg Allé. Den deltes mellem præfekturet og Sankt Joseph Søstrene, der her indrettede den franske pigeskole og siden 1890 Sankt Mariæ Skole for drenge, der blev drevet af franske og belgiske skolebrødre. I mange af landets provinsbyer er der siden slutningen af 1800-tallet også blevet etableret katolske skoler, som i stigende grad er begyndt at modtage elever af ikkekatolsk baggrund.

I 1875 købte Sankt Joseph Søstrene med støtte fra en kreds af konverterede katolske kvinder en grund i Griffenfeldsgade i København, hvor de etablerede det første katolske sygehus i Danmark. De følgende år oprettede de yderligere syv sygehuse i større danske provinsbyer, der alle havde navnet Sankt Josephs Hospital. Sygehuset i København udvidedes efterhånden til 400 pladser. Der kom flere ordener til Danmark, hvor de grundlagde sygehuse. Sankt Elizabeth Søstrene havde hospital i Holbæk og på Amager. I 1936 grundlagdes Sankt Joseph Søstrenes sygeplejeskole i København. I 1970’erne havde de katolske hospitaler udspillet deres rolle, og de lukkede alle frem til 1990’erne.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om kirker

Artikelinfo