En stor del af Samsøs åbne land består af dyrkede marker, som er opdelt af markskel, diger og levende hegn. Naturen har dog også fundet plads på øen, hvor enge, heder, moser, overdrev og strandenge tilsammen dækker 1.262 ha, svarende til ca. 11 % af kommunens areal.

Den største naturtype er overdrevene, som tilsammen dækker 726 ha og ligger i smalle bånd langs næsten hele øens kyst. De største overdrevsarealer findes i Nordby Bakker mellem Mårup Havn og Issehoved. Hederne dækker 179 ha og er koncentreret på Nordby Hede, mens de i alt 196 ha strandeng hovedsagelig ligger rundt om Stavns Fjord. De mindste naturtyper i Samsøs åbne land er moser og ferske enge, som dækker hhv. 85 og 76 ha og ligger spredt over især den sydlige del af øen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Samsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land