Charlottenborg blev bygget som et firfløjet anlæg i perioden 1672-83. Det er formentlig tegnet af Ewert Janssen til Frederik 3.s søn Ulrik Frederik Gyldenløve. Det fik sit navn efter dronning Charlotte Amalie, der købte palæet og boede her 1700-14 som enke efter Christian 5. Siden 1754 har Charlottenborg været sæde for Det Kongelige Danske Kunstakademi. Facaden er karakteristisk barok med to fremskudte risalitter. Også haven var i barok stil og fungerede 1778-1877 som botanisk have for universitetet.
.

Frederik 5. indleder Det Kongelige Danske Kunstakademis første fundats fra 1754 på følgende måde: »Friderich den femte (…) Giöre alle vitterligt: at, ligeform Vi, til Vore Rigers og Landes bedste, foruden Sprog og Lærde Videnskaber, have været betænkt på, at bringe nyttige og smukke Kunster udi en större Floer og Opkomst, og til den Ende, især i Henseende til Skildre-Bild-Hugger- og Bygningskunster, visse Værelser på Vores Slot Charlottenborg ladet indrømme (…).«

Visionen var at skabe et kunstakademi, som både skulle være en uddannelsesanstalt og et kunstselskab, hvor kunstnersamfundets medlemmer kunne optages og støttes. Kunstakademiet skulle være »et autoritativt Forum for Viden om Kunsten og dens Væsen til Gavn for hele Landet.«

I løbet af de mere end 250 år, der er gået siden grundlæggelsen, har mange af de vigtigste danske kunstnere studeret eller fungeret som professorer på kunstakademiet på Kongens Nytorv 1.

I 1968 blev Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner og Det Kongelige Danske Kunstakademi selvstændige institutioner. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet, forblev et råd med repræsentanter fra kunstnersamfundet til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, mens kunstakademiet dengang som nu fungerer som uddannelsesinstitution. I 1974 blev kunstakademiet delt i to institutioner: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur og Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne med hver sin rektor.

Nok er kunstakademiets billedkunstskoler en historisk uddannelsesinstitution, men det er samtidig en ung institution med fokus på eksperimenter, fornyelse og kunsten i fremtiden. Kunstakademiet dækker med sine faglige specialiseringer områderne: billedbaserede medier – imagination og billeddannelse; mediekunst – narration, tidsbaserede medier og digital matter; skulptur – 3-d, rum, krop, kontekst; konceptuelle og kontekstuelle praksisser – Art in the public sphere.

Siden 1883 har Charlottenborg fungeret som udstillingssted og fra 2017 som Kunsthal Charlottenborg, en af de største kunsthaller i Nordeuropa.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i København

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg