Københavns Erhvervsakademi (KEA) blev etableret i 2008 som en fusion mellem Københavns Tekniske Skole (KTS), Business Education College (BEC), Technical Education Copenhagen (TEC) og CPH West (en række erhvervsskoler, der udbød tekniske korte og mellemlange videregående uddannelser).

KEA har sin hovedadresse i Guldbergsgade på Nørrebro. Samlet havde KEA i 2020 fire forskellige adresser på Nørrebro og en i hhv. Gentofte og Ballerup Kommuner.

Her udbyder KEA 32 uddannelser inden for fire programområder: Byg, Teknik, Design og Digital. Uddannelserne er enten som 3½-årige professionsbachelorer, erhvervsakademiuddannelser på to år eller en overbygning på erhvervsakademiuddannelsen på yderligere 1½ år. Desuden har KEA en række efteruddannelser på akademi- og diplomniveau.

I 2019 var der på hele KEA ca. 500 ansatte. Der var ca. 5.400 fuldtidsstuderende, hvoraf omkring en femtedel var udenlandske. Hertil kom omkring 3.850 deltidsstuderende på efteruddannelserne.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i København

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg