Og der var jo en hel masse drenge samlet, og de råbte og skre ... og de stenede en hugorm, de havde fundet. Og den var rejst op og sat på halen, og tungen spillede ud af munden, og jeg tykte (dvs. syntes) det var synd.

.

Haderslev Kommune hører til Nordøstslesvig, men rækker også ind i Vestslesvig. Det viser sig i, at egnen omkring Gram har stød, mens dialekten mod øst har musikalsk accent (som i svensk og norsk), så fx »hus« og »huse« begge udtales som hu:s, men med en jævnt faldende tone i ental og en stigendefaldende tone i flertal.

Der er foransat kendeord: æ væj, æ stæj (vejen, stedet), men de ubestemte former viser, at der er to køn: en væj, et stæj. I modsætning til nørrejysk siger man både vi og va (vi, var), ikke wa, og man udtaler heller ikke h- i ord som jæm, va (hjem, hvad). Men man siger a om sig selv, ikke æ som længere sydpå.

Der skelnes mellem n og nd, l og ld: mon, monj (mon, mund), hæ:l, hælj: (hæl, hælde), og skriftens -b og -g er i reglen ustemte: dy:f, teba:x (dyb, tilbage). De lange vokaler e, ø og o udtales som ej, øj, ow som i ordene sej, gøje og jowwe (se, gøre, jord), og der er en tendens til, at åw og aw udtales ens: nawwe (noget), dawle (daglig).

Typisk sønderjysk er konstruktioner som: fik du æ træ omhugget? (fik du hugget træet om?) og æ ska ha æ kjole oplagt (jeg skal have lagt kjolen op).

I Haderslev taltes tidligere en særlig bydialekt, som var en forenklet udgave af egnens dialekt, fx skelnede man ikke mellem n og nd: kon, mon (kun, mund). I dag taler de fleste et regionalt rigsdansk, ofte med flere dialektindslag end i nordligere egne. Også en række særlige sønderjyske gloser er bevaret: hilsenen mojn (dav!, hej!, (god) morgen!), glant (fint, rart; fransk »galant« lånt ind via nedertysk).

Videre læsning

Læs mere om kultur i Haderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt