Da jeg var 14 år, kom jeg til at tjene hos præsten. Om sommeren skulle jeg passe hans kreaturer, og om vinteren skulle han passe og pleje min kristendom.
.

Der er ingen købstæder i kommunen, og dermed ikke noget gammelt lokalt bysprog, men stationsbyen Vejens hastige vækst i 1800-tallet og de kulturelle miljøer, der opstod omkring de to højskoler Rødding og Askov har haft betydning for sprogudviklingen i retning af standarddansk.

Kongeå løber gennem kommunen, som dermed ligger på grænsen mellem sydvestjysk og sønderjysk. Dialekten er dog overvejende sydvestjysk. Man sagde a (jeg) ikke æ, og man skelnede mellem v- og w-: vi, wår (var). Det hed (som i Nørrejylland) tien, gyer, kuen og blo (tjene, gøre, kone, blå).

Hos midaldrende og ældre kan man stadig høre indslag af traditionel dialekt, men langt de fleste taler overvejende rigsdansk med jysk intonation og enkelte regionale træk. Hos de unge høres også mange former fra moderne københavnsk.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vejen Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt