Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332416
Sted- og lokalitetsnummer
030318-11
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer bestående af 3 væltede bæresten. I syd en større sprængt sten. Randsten: 2 i SV, 3 i Ø. I skov.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Runddysse (i nordlig Udkant af Skoven). Kammeret er helt forstyrret, kun et Par mindre Stene ligge paa Stedet, samt en større, 5 3/4' lange Sten, der formentlig har været Overligger. - I en Rundkreds udenom Kammeret ligge spredte 5-6 Sten, Kredsens Tværmaal omkr. 20'. Dyssen har været anlagt paa flad Jord, ingen Høj. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer
1903
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt dyssekammer, kun 2 Bæresten, hvoraf den ene sprængt og en nedvæltet Dæksten.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysserest (stemplet ikke-fredningsværdig). Højning ca 0,1x1-2 m uden om kammer. Der ses rest af bæresten, forskubbede, indvæltede, ialt 3 stk med 1 sten i kamret, retning uvis. Mod S er 1 større flækket bæresten, lodret, højde nu 1,1 m. Der er 2 randsten ca 2 m SV for kamret og 3 mod Ø. Desuden ses enkelte stentoppe på "højrest". Dyssen har været gennemskåret af rydning (ca 5 m bredt bælte) gennem ældre granplantage, ser ret tilgroet ud (mos og hindbær). Den ligger på skråning ned mod lavning mod N, ca 500 m fra skovvej i svær tilgængelig skov. Omtrent 1 km fra offentlig vej. Nær skovbryn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDyssekammer bestående af 3 væltede bæresten. I syd en større sprængt sten. Randsten 2 i SV, 3 i Ø. I skov.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links