Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332415
Sted- og lokalitetsnummer
030318-10
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Kyllingehøj, langdysse 15 x 12 m, 2,5 m høj. Randsten: NØ 7, SØ 7, SV 7, NV 8. Intet kammer ses.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse uden synligt Kammer, "Kyllingehøj" kaldet. Den bestaar af en anselig Høj, 45' lang NØ-SV, 36' bred og c. 8' høj, der er omsat med Randsten, paa nordvestlig Side 8, paa hver af de øvrige Sider vel 7, disse ere næsten alle væltede, forskudte af Rødder fra de store Træer, hvormed Højen er bevokset, og for en stor Del skjulte af Jorden. Kun ved sydvestlige Ende staa i Midten 3 Stene oprejste og paa Plads, de ere større end de øvrige, nemlig 4-5' høj, en af dem skjules af et Brændeskur,der er bygget op til Enden af Højen. Omtrent ved Højens Midte er en Sænkning, den dækker formentlig et Gravkammer. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1893
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kyllingehøj", Langdysse, 15 x 12 m, 2 1/2 m høj. Randsten: NØ 7, SØ 7, SV 7, NV 8. Intet Kammer ses.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKyllingehøj. Langdysse, mål ca 2,5x15x12 m, retning NØ-SV. Omtrent midt på højen anes en større sten, næsten tilgroet, fra kammer. Randsten NØ 7, SØ 9, SV 4, NØ 8 - ser ud til at være intakt. Omtrent ved bærestenen er nylig gravet et aflangt hul ca 0,60x0,4x0,3 m dybt med mindre sten i den løse jord under 0,3x0,2 m. Jeg dækkede hullet igen. Højen ligger ved kant af have og mod haven er der nedslidt en sti og der gror lupiner. Den ligger i skovbryn med skovvej, der snor sig N om højen, ligger ca 500 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i skovbryn. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links