De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Egedal Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Egedal Kommune ligger i et ret nedbørsfattigt område i det bakkede Nordsjælland, og om vinteren placerer kommunen sig blandt de ti tørreste. I juni skiller Egedal sig ud ved at ligge blandt landets ti vådeste kommuner, men det skyldes, at også Egedal Kommune blev berørt af det kraftige regnvejr, som ramte store dele af Nordsjælland i juni 2009.

Den våde og lerede jord, som præger meget af kommunen, dæmper temperaturudsvingene, så temperaturen om sommeren sjældent bliver særlig høj, ligesom vintertemperaturerne som regel ligger i den mildere ende. Det giver samlet set kommunen en årsmiddeltemperatur, der ligger tæt på landsgennemsnittet.

Da kommunen ikke har nogen kyst, vil der om sommeren være tendens til skydannelse med mulige regnbyger. Derfor ligger antallet af solskinstimer for hele året tæt på landsgennemsnittet, om end det er til den lidt mere solrige side.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima