Kvæg græsser i Fuglesødalen øst for Stenløse. For at holde det markante landskab fri for bebyggelse blev 355 ha af Fuglesødalen fredet i 1977.
.

Egedal Kommune har især i kraft af sine skove, enge, moser og sit kuperede landskab en varieret natur. I forbindelse med udpegningen af Grønt Danmarkskort har Egedal Kommune udpeget en række større sammenhængende naturområder. Områderne ligger især omkring Mølleådalen, Porsemose og Tysmose, Veksø Mose og Værebro Ådal. Disse ofte adskilte naturområder forbindes af spredningskorridorer, som sikrer dyrenes og planternes spredningsmuligheder. Korridorerne og fordeler sig uden om byområderne på kryds og tværs af kommunen.

Skovarealet i Egedal Kommune ligger en smule under landsgennemsnittet, men kommunen har et ønske om at øge skovarealet til 22 %. Derfor er der udpeget en række områder til ny skovrejsning, hvoraf de største ligger mellem Gammel Ølstykke og Værebro, syd for Stenløse og ved Nybølle.

Derudover udtrykkes der i Kommuneplan 2017 ønske om at styrke og synliggøre det åbne land som kommunens største friluftsattraktion. Det skal bl.a. ske ved at skabe opmærksomhed om de særlige og værdifulde naturområder, og kommunen har derfor udpeget 11 naturperler, heriblandt Brøns Mose, Porsemose, Tysmose, Skenkelsø Sø, Småsøerne og Sortemose.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Egedal Kommune er 1.185 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 1.320 ha, svarende til ca. 10,5 % af kommunens areal.

Derudover rummer Egedal Kommune en lang række fredede områder. Sammen med de små kirkefredninger dækker de fredede naturområder et samlet areal på ca. 1.695 ha eller 13,5 % af kommunens areal. De største fredede områder ligger i tilknytning til Mølleådalen og tunneldalene ved Slagslunde og Ganløse. Det omfatter flere sammenhængende fredninger, som strækker sig fra Jørlunde i nordvest langs den nordlige del af kommunen til Sortemose i øst. Dertil kommer større naturfredninger som Storesø og Lyngen, Fuglesødalen, Værebro Ådal samt Porsemose og Tysmose.

Området mellem Buresø og Sortemose i den nordlige del af kommunen indgår desuden i Natura 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Det i alt 1.987 ha store område, som strækker sig fra Furesø i øst til Buresø i vest, omfatter flere kommuner. Den del, som ligger i Egedal Kommune, udgør 297 ha.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning