Hvor badestedet i den sydøstligste ende af Buresø på varme sommerdage er velbesøgt, er det på en kold januardag ganske tomt. Buresø, der er en del af Mølleådalen, er den største sø i Egedal Kommune, og søen strækker sig ind i både Allerød og Frederikssund Kommuner.
.
Selv om rudskallen synes bredere end lappedykkerens slanke hals, bliver den nedsvælget lynhurtigt og problemløst. Den gråstrubede lappedykker er en fremragende fisker, men æder også frøer, salamandre, snegle og vandinsekter. Især i Østdanmark er den en forholdsvis almindelig ynglefugl.
.

Den ca. 76 ha store Buresø ligger i tunneldalen sydøst for Slangerup. Den sydlige del af søen når ned i Egedal Kommune mens den nordlige ligger i Allerød Kommune. Søen har en middeldybde på 6,7 m og en størstedybde på 10,8 m.

Buresø er forholdsvis klarvandet og har en veludviklet undervandsvegetation. Den dominerende vandplanteart er kredsbladet vandranunkel, men også kransnålalger, slank blærerod, børstebladet vandaks og alm. Vandpest er talrige. Dertil kommer stor najade, som har et af sine få danske voksesteder her. Søens fiskebestand omfatter ål, gedde, skalle, rudskalle, brasen, suder, løje, aborre og hork. Ynglefuglene tæller bl.a. blishøne, toppet lappedykker, rørsanger, rørspurv og nattergal, og om vinteren raster toppet lappedykker, troldand, taffeland, hvinand og stor skallesluger på søen.

Om sommeren er det muligt at bade i Buresø, der har badesteder i både den østlige og vestlige ende.

Dele af søens vest- og sydside blev fredet i 1941, mens søens nordside indgår i fredningen af Kedelsø- og Langsødalen fra 2006. Buresø er desuden en del af habitatområdet Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande