Enghaveparken er en park i Vesterbro-Kongens Enghave i København. Parken blev anlagt i slutningen af 1920’erne af Københavns Kommune ved arkitekt Poul Holsøe og stadsgartner Valdemar Fabricius Hansen og er et smukt eksempel på nyklassicistisk havekunst. Parken måler ca. 200 m på hver led, og det kvadratiske areal opdeles af alléer i seks rum: vandhave, staudehave, rosenhave, mødeplads med tribune, boldplads og legeareal. Soppebassinet er fra sidst i 1940’erne. I 2019 genåbnede parken efter en total renovering i forbindelse med skybrudssikring af Vesterbro. Tredje Natur stod for renoveringen, hvor flere arkitektoniske elementer af Arne Jacobsen blev restaureret eller gendannet. I en række bassiner over og under jorden skal parken kunne tilbageholde op til 25.500 m3 regnvand fra veje og hustage i området. Desuden skal et dige rundt om parken hjælpe med at holde regnvandet tilbage.

Videre læsning

Læs mere om Vesterbro-Kongens Enghaves arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur