Det gamle Horsens Statsfængsel danner i dag under navnet FÆNGSLET ramme om en lang række events, herunder årligt tilbagevendende events som fx Krimimessen Horsens og Horsens Middelalderfestival samt konferencer og større koncerter. Siden 2007 er der årligt blevet afholdt krimimesse med deltagelse af forfattere fra ind- og udland med Horsens Bibliotek som hovedarrangør. Udendørskoncerter er blevet arrangeret siden 2012, og bl.a. Metallica, Volbeat og Rasmus Seebach har spillet her. Derudover huser de 20.000 m2 store tidligere fængselsbygninger Fængselsmuseet med en af verdens største samlinger omhandlende moderne straffehistorie. Med fondsmidler planlægges det at åbne den vestlige fængselsfløj for at kunne indvie en stor, glasoverdækket kultur-, event- og konferencesal i 2021.

Fra tugthus til eventsted

Tjenestekarlen Christian Valdemar Hansen blev idømt otte års fængsel i Horsens Tugthus for brandstiftelse og assurancesvig og er her tvangsfotograferet i januar 1918. Forbryderbillederne blev især brugt til identifikation.

.

På Krimimessen Horsens i 2016, der blev afholdt i dagene 12.-13. marts, afvikledes ca. 200 arrangementer på ni scener. 5.000‑6.000 krimiinteresserede kunne møde forfattere fra ind- og udland, bl.a. Sara Blædel og Jesper Stein og fra USA Karin Slaughter. Her er deltagere samlet foran fængslets mure.

.

Horsens Middelalderfestival er en årligt tilbagevendende festival med mange engagerede frivillige fra lokalområdet. Festivalen er velbesøgt af udenlandske boder, optrædende og musikgrupper m.m.

.

Horsens Tugthus blev opført af staten i årene 1847‑54 og indviet d. 20. maj 1853; østfløjen stod dog først færdig i 1854. Lige siden har det domineret byen visuelt med sin imposante, firfløjede hovedbygning. Byen ønskede tugthuset efter at have mistet arbejdspladser i 1842, da Horsens ophørte som garnisonsby.

Tugthuset blev tegnet af Frederik Ferdinand Friis og opført på en 14,3 ha stor grund. Den firfløjede hovedbygning i fire etager fik en indvendig tværfløj. Foran sydfløjen lå en portbygning med hovedindgang og administration. Nord- og sydfløjen havde arbejds- og administrationslokaler, mens øst- og vestfløjen indeholdt vinduesløse natceller, der kun var beregnede til at sove i. Omkring fængslet blev opført en 543 m lang og 4,7‑6 m høj ringmur.

Tugthuset havde plads til ca. 500 mænd efter det auburnske fængselssystem for langtidsfanger med total isolation af fangerne om natten og fælles arbejde om dagen, men i total tavshed. I 1875 fik fængslet en afdeling efter det filadelfiske system. Fangerne afsonede i isolation, men forlod de deres celle, fx i forbindelse med en gårdtur, skulle fangernes ansigter var tildækkede, så de ikke kunne genkende hinanden. Desuden var fængslets kirke opdelt i små båse, så fangerne ikke kunne se hinanden. I 1874 blev midterfløjen bygget sammen med nordfløjen ud fra det panoptiske system, som gav vagterne et godt overblik og var i brug i fængslet indtil 1950’erne.

Med Straffeloven i 1930 blev tugthuset til Statsfængslet i Horsens, og 1933‑35 blev 376 natceller i øst- og vestfløjen ombygget til 288 større eneceller med vinduer. I årene 1953‑73 husede fængslet forvarings- og særfængselsfanger, og i 1991 blev der desuden indrettet en arrestafdeling for Horsens Politikreds. Ved lukningen af fængslet i 2006 var der plads til ca. 175 indsatte. De indsatte blev flyttet til det nye statsfængsel Enner Mark nordvest for Horsens.

Indtil 1916 arbejdede de indsatte for bl.a. tekstilvirksomheden Crome & Goldschmidt og indtil 1951 også ved jyske hedekolonier og landbrug. I 1960’erne kom der flere arbejds- og fritidsmuligheder, herunder uddannelse.

Blandt kendte indsatte var Carl August Lorentzen, som i 1949 gravede en 18 m lang tunnel ud i friheden, justitsminister P.A. Alberti, Julius Alfred Thorvald Framlev (kendt som pengeskabstyven »Det borende X«), nazisten og forhørsleder for Gestapo Ib Birkedal Hansen samt den tyske rigsbefuldmægtigede Werner Best. Den sidste halshugning i Danmark fandt sted i Horsens Statsfængsel i 1892, da Jens Nielsen blev henrettet for attentatforsøg på en fængselsbetjent.

Efter en længere proces åbnede fængslet i 2012 som oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET og indeholder i dag bl.a. hotel, spisested, konferencesal, kontorfællesskab, scene og fængselsmuseum.

Videre læsning

Læs mere om Foreninger og frivillige i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige