læsserampen set fra nordvest mod sydøst
.
læsserampen set fra nord mod syd
.
læsserampen set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390559
Sted- og lokalitetsnummer
210107-128
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1906 e.Kr. - 1910 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Læsserampe langs NØ-siden af jernbanespor. Læsserampen er opbygget som en jordvold, der langs med banelegemet har en lodret facade af beton. Øverst afsluttes facaden med en kantforstærkning bestående af en enkelt og flere steder to jernbaneskinner lagt ovenpå hinanden. Højden på betonfacaden mod banelegemet er 1,30 m målt fra banens skærvelag. Læsserampen er 200 m lang og 14 m bred midt på. I begge ender udvides bredden til 22 meter, idet der på østsiden er to opkørsler til rampen. Begge opkørsler er ca. 10 meter brede. I det sydvestligste hjørne af rampen afsluttes betonfacaden med en lille trappe, som vender mod syd.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst. Forslag til fredningstekst: Læsserampe ved Skærbæk Station anlagt i forbindelse med forsvarslinjen Sikringsstilling Nord fra 1. verdenskrig. Læsserampen ligger langs med jernbanelegemet ved Skærbæk Station og er orienteret nordvest-sydøst. Læsserampen er 279 meter lang. Højden er1,30 meter målt fra banelegemet. Rampen er ca. 21 meter bred, hvoraf ca. 10 meter er beplantet med høje træer. Den anden halvdel ud mod banelegemet er fortrinsvis belagt med grus og græs og i begge ender er rampen asfalteret. I begge ender er der ligeledes opkørsler til rampen og ca. 91 meter nordvest for den sydligste opkørsel findes endnu en ca. 10 meter bred opkørsel til rampen. Læsserampen er opbygget som en jordvold, som ud mod banelegemet har en 30-40 cm bred kantforstærkning af beton som øverst afsluttes med to jernbaneskinner. Nordligst på læsserampen er placeret et moderne elektricitets hus.
2014
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links