østlige gennemløb set fra S
.
vestlige gennemløb set fra S
.
kampestensskifter i broens gennemløb set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380721
Sted- og lokalitetsnummer
200402-303
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.); Bro, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3807:21 Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Broen er 6 m bred og 7 m lang. Der er ca. 1,5 m fra vandoverfladen til broens nederste kant. Broens belægning er støbt i beton, mens broens vanger og gennemløb er sat i 5 kampestensskifter. På broens østside ses en jerndrager og på broens vestside ses en indskriften: ERSATZPIONIERKOMP.10. Øverst langs broens sider er opsat rødmalet originalt gelænder. Asfaltbelægningen på broen er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Broen er 6 meter bred og 7 meter lang. Der er ca. 1,5 meter fra vandoverfladen til broens nederste kant. Broens belægning er støbt i beton mens broens vanger og gennemløb er sat i 5 kampestensskifter. På broens østside ses en jerndrager og på broens vestside ses en indskrift: ERSATZPIONIERKOMP.10. Øverst langs broens sider er opsat rødmalet originalt gelænder. Der var i forbindelse med opførelsen af Sikringsstilling Nord under 1. verdenskrig forberedt nogle store oversvømmelsesanlæg, der havde til formål at oversvømme arealerne foran sikringsstillingen. Et af de tilbageværende anlæg er pionerbroen ved Bevtoft. Den er bygget af Ersatzpionierkompagnie nr. 10 i 1918.Et af de ingeniør-kompagnier, der deltog i bygningen af Sikringsstillingen. Denne bro indgik i kæden af stemmeværker. På broens østlige side ses en kraftig jerndrager til brug ved opstemning af åen. Ved at indsætte træplanker mellem jerndrageren og selve broen kunne man spærre for åens gennemstrømning mod vest, og på den måde oversvømme arealet øst for broen. Ifølge Mogens Scott Hansen er det bro nr. V10. Broen er opmålt i 1922 af premierløjtnant S.F.H.J. Bjørke, afsnit III, bilag XII.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links