De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Favrskov Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Favrskov Kommune ligger øst for Den Jyske Højderyg i det bakkede Østjylland. I vest giver højderyggen skyer og nedbør. Når luften når frem til den østlige del af kommunen, er den derimod tørret noget ud, hvilket resulterer i færre skyer og mindre nedbør. Samlet set ligger nedbørsmængderne en smule under landsgennemsnittet.

Temperaturerne er forholdsvis lave, og Favrskov hører til blandt landets ti koldeste kommuner. I løbet af sommeren når jordoverfladen ikke at blive varmet så meget op, og temperaturen er derfor lav i især årets sidste måneder. Desuden kan temperaturen i dalstrøgene falde ganske betydeligt om vinteren. Også Gudenå, som gennemløber kommunen i nord, påvirker klimaet. Da fordampningen bruger en del energi, er temperaturen således lavere langs åen, ligesom der jævnligt opstår dis og tåge.

De mange skyer betyder, at kommunen er forholdsvis solfattig. Solskinstimerne fordeler sig dog ikke jævnt, og den østlige del af kommunen får mere sol end den vestlige del.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima