I Hillerød Kommune findes der 1.091 søer på mindst 100 m2. Tilsammen dækker de et areal på 1.900 ha, svarende til knap 9 % af kommunens areal. Selv om langt de fleste er småsøer og damme, har kommunen også 15 større søer. De største er Arresø og Esrum Sø. Dem må Hillerød dog dele med nabokommunerne, så kun hhv. ca. 1.450 ha af Arresø og ca. 600 ha af Esrum Sø sniger sig ind i kommunen. Af de 13 øvrige større søer er Frederiksborg Slotssø samt engsøerne langs Pøleå de største.

Gennem tiden er flere af søerne blevet belastet med byspildevand og næringsstoffer fra landbruget. Der er gjort en stor indsats for at begrænse eller helt stoppe tilførslen, men mange af kommunens søer er stadig for belastede til at opretholde et alsidigt dyre- og planteliv.

Derudover har kommunen ca. 120 km offentlige samt et stort antal private vandløb. De to største vandløbssystemer er Pøleåsystemet og Havelse Å-systemet, som tilsammen afvander det meste af kommunen. Selv om de fleste vandløb er ret næringsbelastede, rummer kommunen også meget rene vandløb som Følstrup Bæk og Selbækken.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande