En skarv lægger an til landing ved kolonien i Møllekrog. Skarven blev udryddet i Danmark i 1870’erne, men genindvandrede i 1938. I 1985 indfandt de første skarver sig ved Esrum Sø, hvor de syv år senere etablerede kolonien ved Møllekrog. Den kan let ses fra landsiden, hvor de sorte fugle og udgåede redetræer, som er farvet helt hvide af fuglenes ekskrementer, træder tydeligt frem i landskabet.
.

I Hillerød Kommune dækker enge, heder, moser og overdrev tilsammen 1.416 ha, hvilket svarer til knap 7 % af kommunens areal. Med 885 ha udgør moserne den største andel, efterfulgt af engene med 441 ha. Større engområder findes bl.a. i Lille Lyngby Mose og langs Æbelholt Å, i Lyngby Mose, Attemose og langs Havelse Å samt på sydsiden af både Alsønderup Enge og Solbjerg Engsø. Moserne ligger især i skovene og omfatter bl.a. det lille fattigkær ved Lystrup Skov, hvor man kan finde den lokalt sjældne rosmarinlyng.

Hederne dækker blot 3 ha, mens overdrevene tegner sig for 86 ha af kommunens areal. Små rester af overdrev findes fx på Skovbakken ved Skævinge, Baunebakken ved Alsønderup, Vittenbjerg ved Arresø og Langebjerg Ås nord for Uvelse. Her vokser typiske overdrevsplanter som nikkende kobjælde, dueskabiose, lav skorsonér og bakkesoløje, og forholdsvis sjældne sommerfugle som pimpernelkøllesværmer og dukatsommerfugl flyver her om sommeren.

I kommunens parcelhuskvarterer og landsbyer findes også skimmelflagermusen, som har sine tætteste bestande i Nordøstsjælland og netop er knyttet til det åbne land. Om efteråret kan man bl.a. høre hannernes karakteristiske revirsang i slotsgården på Frederiksborg Slot.

På nogle små, elletræsbevoksede landtanger i Møllekrog i den allersydligste del af Esrum Sø opstod der i 1992 en skarvkoloni, som siden har udviklet sig til en af de største i Nordsjælland. Kolonien tæller omkring 300‑400 reder og kan ses fra fugletårnet, der nås fra parkeringspladsen ved Stenholtsvang. Et ca. 46 ha stort område, der omfatter både Møllekrog og Stenholt Mølleeng, blev fredet i 1971. Møllekrog er også et fuglereservat. Området indgår desuden i de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som bl.a. omfatter Esrum Sø og Gribskov.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land