Engklokke kommer oprindelig fra Mellemeuropa, Middelhavsområdet og Vestasien. Den indslæbes jævnligt med græsfrø og etablerer små bestande, men de er kortlivede og forsvinder som regel hurtigt igen. Ved Skansebakken har engklokke dog formået at opretholde en bestand i ca. 30 år, og det lader til, at bestanden gradvis vokser.
.
På den byomkransede Skansebakken i Hillerød har violetrandet ildfugl et af sine få nordsjællandske levesteder. For at beskytte den sjældne dagsommerfugl plejes Skansebakken med mosaikslåning, hvor delområder får lov at ligge uslåede hen i 2‑3 år. Det skaber et varieret og meget blomsterrigt område til fordel for sommerfugle og andre insekter.
.

Nordvest for Kongens Vænge i den østlige del af Hillerød ligger naturområdet Skansebakken og Hillerød Overdrev. Op gennem 1960’erne og 1970’erne blev dele af området bebygget med skole, plejehjem og store boligblokke ved Østervang og Ved Egedam. Det ødelagde flere naturarealer, men pga. en fredning af området omkring Skansebakken fra 1938 har en del af det åbne naturområde overlevet. Ud over selve Skansebakken omfatter det i dag to små overdrev samt et engareal nord for Grønnevang Skole. Engen er bl.a. voksested for en stor bestand af den meget sjældne engklokke.

Området har også været levested for et stort antal dagsommerfugle. Siden 1990 er mange arter dog forsvundet, da området er groet til pga. manglende høslæt og græsning. På Skansebakken kan man i dag stadig møde den forholdsvis sjældne violetrandet ildfugl. Her flyver den sammen med bl.a. kejserkåbe, guldhale, det hvide W og dukatsommerfugl. Dertil kommer flere sjældne natsommerfugle som bredrandet humlebisværmer og æbleglassværmer.

Siden 2013 har Hillerød Kommune gennemført naturpleje på Skansebakken. Plejen omfatter to årlige høslæt, hvor det afslåede materiale fjernes. Det udpiner jorden og begunstiger spiringen af flest mulige blomsterplanter, hvilket skaber et mere varieret planteliv til fordel for bl.a. dagsommerfuglene.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land