Fra Møllekrog, som udgør den allersydligste del af Esrum Sø, presser et mose- og engområde sig som en kile ind i Gribskov. Engområdet sydvest for Stenholtsvej kaldes Stenholt Mølleeng. Stenholt Mølleeng har et bemærkelsesværdigt planteliv, der bl.a. omfatter engblomme, majgøgeurt og skovgøgelilje samt store bestande af kødfarvet gøgeurt og skovgøgeurt. I de senere år er især gøgeurterne dog gået en del tilbage pga. tilgroning med kærstar.

Et ca. 46 ha stort område, der omfatter både Stenholt Mølleeng og Møllekrog, blev fredet i 1971. Området indgår desuden i de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som bl.a. omfatter Esrum Sø og Gribskov.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land