Solen skinner over marsken og Vadehavet på en lun sensommerdag, hvor kaffen nydes, og landskabet tages ind fra et par medbragte klapstole ved Sneum Sluse. Når kaffekopperne er tomme, kan dagen fortsættes med lidt fuglekiggeri ved Sneum Digesø inde bag slusen, hvor stærene er begyndt at samle sig i stadig større flokke. Herfra går turen hjem på cykel ad Nordsøruten (Vestkystruten), der kan følges til bl.a. Esbjerg i nord eller Ribe i syd.
.

Der er rige muligheder for at dyrke friluftsliv i Esbjerg Kommune. I de fleste af kommunens naturområder er der afmærkede stier, ligesom der er anlagt Hjertestier ved Marbæk, Esbjerg, Bramming, Gørding og Ribe. Blandt de længere vandreruter er Kongeåstien, som blev indviet i foråret 2015 og over 67 km følger åen fra udspring til udløb, og Drivvejen, der på sin ca. 200 km lange vej gennem Vest- og Sønderjylland også passerer Esbjerg Kommune.

Dele af Drivvejen falder sammen med den internationale cykelrute Nordsøruten, som på ca. 6.000 km rundt om Nordsøen går gennem Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, England, Skotland, Norge og Sverige. Dertil kommer flere andre cykelruter som Stormflodsruten, der på 56 km går gennem det flade marsklandskab og ud bag havdiget, Ho Bugt-ruten, som på 27 km følger Ho Bugt rundt, og den 28 km lange Vikinger og Vadehavet- rute, der bl.a. passerer Vadehavscentret og Ribe Vikingecenter. Mountainbikere kan desuden teste evner på otte mountainbikespor eller -baner ved bl.a. Marbæk Plantage, Vibæk, Guldager Mølledam, Gørding, Bramming, Tjæreborg og Sædding.

Badegæster kan få stillet deres behov for havvand og strandliv på kommunens badestrande, som pga. det flade, tidevandsdominerede Vadehav er koncentreret i området ud mod Ho Bugt nord for Esbjerg. Blandt de mest populære badestrande er Sjelborg Strand og Hjerting Strandpark med sin 660 m lange strandpromenade med bænke, tribuner og udsigtsplatforme. Også Sædding Strand tæt på Esbjergs bymidte kan præstere godt badevand, hvorimod kommunen fraråder badning ved Hjerting Syd Strand pga. en for ringe vandkvalitet.

Da Vadehavet bl.a. er udlagt som vildtreservat, er der store begrænsninger på mulighederne for vandsport. Sejlads, vandski og wind- og kitesurfing er således kun tilladt i Grådyb ud for Hjerting og øst for Hjerting Løb i perioden fra d. 1. marts til d. 30. september. Derimod er det tilladt at sejle i kano og kajak i hele Esbjerg Kommunes andel af Vadehavet, bortset fra området ved Låningsvejen til Mandø.

Naturvejledningen foregår hovedsagelig gennem MYRTHUE, som tilbyder natur- og kulturformidling til de kommunale dagtilbud og folkeskoler. MYRTHUE har en række formidlingssteder, heriblandt Midtgård syd for Ravnsbjerg, Myrthuegård Natur- & Kulturformidlingscenter i Marbækområdet, Naturskolen Kratskellet i udkanten af Hollænderskoven ved Bramming og Havneskolen i Esbjerg. Dertil kommer Vadehavscentret, som tilbyder undervisningsforløb til både dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Friluftsliv