Hellerup Roklubs Vinterbad. Den nuværende badstue, der blev indviet i 2011, ligger helt ud til Øresund og svæver nærmest over vandkanten.
.

Kommunen har tre officielle cykelruter, som tilsammen strækker sig over 10‑12 km. De er Skovruten fra Charlottenlund Skov gennem Christiansholms Mose, Ellemose og Ermelund via Hundesø Mose og Bernstorff Slotshave; Søruten fra Nymose via Dyssegårdsparken, Gentofte Sø og Søndersø til Hundesø Mose samt Parkruten fra Hellerup Kirkegård over Tuborg, Charlottenlund Fort og Kildeskoven til Gentofte Sø.

På trods af en kort og tæt bebygget kyststrækning ligger to af landets mest populære strande i Gentofte Kommune. Den ene, Charlottenlund Strandpark, er ligefrem kendt som Fluepapiret, men også Bellevue Strandbad er meget velbesøgt. Ud over disse to strande er der bademulighed fra Hellerup Strandpark.

Da hele kommunen ligger i en byzone, er jagt i praksis forbudt. Til gengæld kan lystfiskere smide snøren i vandet fra kysten samt i de tilgængelige søer. Især Gentofte Sø er populær.

Lystsejlads er kun muligt her samt langs kysten, som huser de tre lystbådehavne Tuborg Havn fra 2006 med ca. 260 bådepladser, Hellerup Lystbådehavn fra 1909‑12 med ca. 250 både- og jollepladser og Skovshoved Havn fra 1936‑38 (udvidet 2015‑16) med ca. 800 både- og jollepladser.

Naturlegepladser findes i Christiansholms Mose, mens skovbørnehaven Skovens Børn har til huse på Naturstationen i Charlottenlund, på Ordrup Hus i Ordrup Krat og i Skovshoved. Der findes ikke sheltere i kommunen, men Naturstyrelsen har indrettet to små lejrpladser med bålsted i Ermelund.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Gentofte Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv