På trods af sin tætte bebyggelse rummer Gentofte Kommune en række vigtige naturområder samt adskillige sjældne dyr og planter. Derfor har kommunen også som målsætning, at den biologiske mangfoldighed skal bevares og styrkes, samt at levestederne for de sjældne planter og dyr skal beskyttes. I Kommuneplan 2017 er Gentofte Sø og Brobæk Mose samt Ermelund og Ordrup Krat udpeget til Grønt Danmarkskort, der er et sammenhængende naturnetværk, som kommunerne i fællesskab skal udpege.

En betydelig udfordring for den biologiske mangfoldighed er dog den fragmenterede natur, hvor dyr og planter kun vanskeligt kan bevæge sig mellem de spredtliggende naturområder. Dertil kommer invasive arter som japanpileurt, kæmpebjørneklo og canadisk gyldenris, der truer det naturlige planteliv.

Naturområderne er med til at give Gentofte Kommune en grøn profil, og i forvaltningen af de grønne områder sættes der derfor også fokus på at skabe et attraktivt miljø for beboelse og arbejde. Derudover skal det friluftsliv, som naturområderne sætter rammerne for, bidrage til befolkningens generelle sundhed og velvære.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Gentofte Kommune er 81 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 111 ha, svarende til ca. 4 % af kommunens areal.

Derudover rummer kommunen 17 naturfredninger, som med ca. 146 ha udgør knap 6 % af arealet. De omfatter bl.a. Gammelmose fra 1844, Rørsøen fra 1943, et vandhul mellem Ermelund og Ibstrupvej fra 1951, Hundesø Mose, Christiansholms Mose, Bernstorff Slotshave, Charlottenlund Slotshave, Ellemose, Øregårdsparken og Folkeparken ved Gentofte Sø fra 1962, Charlottenlund Fort og Strandpark fra 1963, Dyssegårdsparken fra 1972 og Brobæk Mose fra 1988. Rørsøen er bemærkelsesværdig, fordi den huser landets eneste bevoksning af en særlig type af tagrør, som avisudgiver m.m. Carl Berling efter sigende bragte til søen fra Egypten ud fra den opfattelse, at det var denne plante, der blev brugt til Moses’ sivkurv. Derudover er seks gamle træer fredede. De omfatter en eg og en bøg ved Ordrupgaard, en eg på Skovgårdsskolen, to birke på Ermelundsvej og en alpeguldregn i Skovshoved.

Gentofte Sø og Brobæk Mose udgør det eneste Natura 2000-område i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning