Med sine store plæner, flere trafikerede veje samt de mange anlagte og selvtrådte stier har Charlottenlund Skov eller blot »Lunden« et tydelig parkagtigt præg.
.

Der er i alt 250 ha skov i Gentofte Kommune, hvilket svarer til knap 10 % af kommunens areal. Heraf udgør Ermelund og Ordrup Krat samt Charlottenlund Skov kommunens eneste større skovområder. Mindre skove findes i moserne og parkerne, og nær Bernstorffsvej Station er et lille parti af Kildeskov bevaret.

Skovene har et rigt dyre- og planteliv, som hovedsagelig tæller almindelige arter knyttet til næringsrig bund. I Bernstorff Slotshave yngler dog både musvåge og duehøg, ligesom der her vokser den forholdsvis sjældne bredbladet klokke.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove