I Gentofte Kommune dækker moser, overdrev og enge tilsammen 71 ha, svarende til knap 3 % af kommunens areal. Heraf udgør moserne med 62 ha langt den største andel og omfatter bl.a. Brobæk Mose i Gentofte, Gammelmose og Nymose i Vangede, Hundesø Mose i Jægersborg samt Christiansholms Mose, Ordrup Mose og Ellemose i Ordrup. Overdrevene dækker i alt 8 ha og udgøres af Ermelundsletten samt et areal på Klampenborg Galopbane, mens kommunens eneste engareal på 1 ha ligger i Brobæk Mose.

Dyre- og plantelivet i det åbne land består langt overvejende af almindelige arter. I Nymose vokser dog også sjældne arter som skælrod, tandrod og vandpeberrod samt seks arter af orkideer. Så sent som i 2003 husede mosen desuden en hættemågekoloni. I Bernstorff Slotshaves moser vokser sjældne arter som kærstorkenæb, blågrøn og grå løvefod samt star som bleg, blågrøn, grøn og hirsestar, mens bakkestilkaks findes på en skrænt ved Charlottenlund Fort. Naturområdernes bynære placering betyder, at de også rummer en del indførte arter. For eksempel har udsatte bjergsalamandere etableret en bestand i et vandhul i Bernstorff Slotshave, og i Ellemose er den invasive japanpileurt blevet et alvorligt problem.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land