Kysten ved Køge Bugt. Yderst mod havetligger en bred sandbanke med klitvegetation, og ind mod land findes lave partier med strandeng. Køge Bugts vand er ret næringsrigt, og dermed er der gode vækstbetingelser for tang. Resultatet er, at der kan skylle massive tangvolde op på stranden, som kan give lugtgener. Som det ses på mængden af fodspor, er stranden her et velbesøgt friluftsområde.
.

Greve Kommune har store friluftsområder i forbindelse med Hedeland Naturpark, Strandparken, Karlslunde Mose og kysten langs Køge Bugt. Områderne forbindes af forskellige stisystemer.

Hedebostien er en 21,7 km lang cykel- og vandresti fra Køge Bugt ved Trylleskoven i Solrød Kommune til Roskilde. Stien går gennem Karlslunde Mose, gennem Firemileskoven og Karlstrup Kalkgrav og videre til den nye Tune Skov, Hedeland og til Vikingeskibsmuseet i Roskilde. På vejen kan man via skilte og gennem en app få fortællinger og informationer om de steder, man passerer.

Gudernes Stræde er en ca. 64 km lang vandrerute fra Mosede Fort til Isefjord. Stien er inspireret af Martin A. Hansen, der i et essay om Gudernes Stræde har beskrevet en oldtidsvej og gudedyrkelse langs stiens forløb i landskabet. Stiens forløb fra Mosede Fort til Vendals Bakke er i store træk sammenfaldende med Tunestillingens forløb. Langs ruten er der opsat omkring 80 pæle med fortællinger om landskabet undervejs.

Greve Kommune har 15 km kyst ud mod Køge Bugt. Den strækker sig fra Hundige Strandpark til Karlstrup Strandpark. Der kan bades fra sandstrandene langs det meste af kysten, men det bedste badevand findes i Hundige Strandpark.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Greve Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv