Trylleskoven blev kort før år 1900 plantet med fyrretræer på nogle lyngarealer, der stadig findes rester af nord for skoven. I dag ejes skoven af Solrød Kommune, som den oprindelige ejer, Carlsen-Langes Legatstiftelse, gav skoven til i 1972, da skovdriften ikke var rentabel på den sandede jord.
.

Trylleskoven er en lille klitplantage med store rekreative værdier lige ned til Karlslunde Strand og Trylleskoven Strand. Ud over nåletræer som skovfyr, bjergfyr, sitkagran og rødgran vokser her også eg, alm. røn og seljerøn. Nord for skoven er der åbne arealer med delvis fåregræsset lynghede. Det samlede, fredede område er på ca. 32 ha, hvoraf Trylleskoven udgør 11,5 ha. Arealerne ejes og plejes af kommunen. Skoven har muligvis fået sit navn efter de mange krogede fyrretræer, formet af vejr og vind gennem årene.

Skoven er oprindelig frivilligt fredet i 1928 af Carlsen-Langes Legatstiftelse (Gammel Køgegård), men i 1998 blev fredningen revideret, både for at bringe fredningen op til moderne standard og for at rydde op i en række ændringer i gamle bestemmelser og regler. Dermed blev der skabt bedre klarhed om drift og planlægning af arealet. Formålene var at bevare områdets naturværdier og sikre og regulere offentlig adgang. Det er dog ikke tilladt at cykle og ride i området.

I skoven kan man se de gamle strandvolde. Det er rester af klitter, der tidligere lå helt ude ved havet, men vedvarende sandaflejringer har gjort stranden bredere og bredere. Den nord-syd-gående sti ligger mellem to tydelige strandvolde. Strandvoldene lukkede af for den bagvedliggende vig, som groede til og blev til moser.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Solrød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove