Trylleskoven blev kort før år 1900 plantet med fyrretræer på nogle lyngarealer, der stadig findes rester af nord for skoven. I dag ejes skoven af Solrød Kommune, som den oprindelige ejer, Carlsen-Langes Legatstiftelse, gav skoven til i 1972, da skovdriften ikke var rentabel på den sandede jord.
.

Skovarealet er på 199 ha, hvilket svarer til 5 % af Solrød Kommunes samlede areal. Karlstrup Skov er den samlende betegnelse for Firemileskoven, Karlslunde Skov, Karlstrup Kalkgrav og Karlstrup og Engstrup Moser, og hele området tilhører Naturstyrelsen.

Anlæggelsen af Firemileskoven begyndte i 1982, hvor det daværende Københavns Statsskovdistrikt gik i gang med at tilplante et landbrugsareal på 85 ha mellem Køge Bugt Motorvejen og Tåstrupvej. Dette er nu blevet til en lysåben løvskov med mange buske, og i en lysning er der en bålplads. Midt i skoven, omkring det sted, hvor den tidligere Engstrupgård lå, vokser en del æble- og pæretræer, der stammer fra gamle frugtplantager. Karlstrup Skov udgør sammen med Trylleskoven en grøn korridor, der forbinder Køge Bugt med de store skove på Midtsjælland via agerlandet samt Hedeland og Ramsødalen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Solrød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove