På en varm julidag har lystfiskere forceret de store sten, som danner en af ydermolerne ved indsejlingen til Thorsminde Havn og slusen. Udstyret med bobleflåd, trekroge og blanke sildestrimler forsøger de at lokke Vesterhavets strømlinede, tigerstribede makreller til hug. Makrelfiskeriet er bedst, når der har været østenvind i nogle dage; så kommer de hurtige rovfisk tættere på land.
.
Området omkring slusen i Thorsminde er populært blandt lystfiskere. Der kan fiskes på både yder- og indersiden af slusen, hvor flere platforme giver gode betingelser for fiskeriet af særligt sild, hornfisk og makrel.
.

Holstebro Kommune har en lang række stier og vandreruter. Nogle af de mest populære udgår fra Holstebro, heriblandt to Hjertestier på hhv. 5,3 og 8,7 km samt den 7,5 km lange sti rundt om Vandkraftsøen. Dertil kommer flere længere stiforløb som den 14 km lange vandresti rundt om Stubbergård Sø samt vandreruten rundt om Nissum Fjord, som kommunen i forbindelsen med etableringen af Naturpark Nissum Fjord arbejder på at forbedre. Ud over vandreruter og stiforløb går også flere regionale cykelruter gennem kommunen. Desuden kan man følge en del af den 560 km lange Vestkystrute fra Vester Husby og op forbi Thorsminde.

Man kan sejle i kano på bl.a. Storå, Karup Å og den sydlige del af Stubbergård Sø. På Storå kan kanosejladsen foregå på stort set hele åens forløb igennem kommunen, og det er muligt at krydse Vandkraftsøen og sejle ned igennem Holstebro midtby.

Holstebro Kommune har badestrande ved Thorsminde, Bjerghuse og Spidsbjerg Strand på Vesterhavskysten samt ved Ejsingholm Strand og Handbjerg på Limfjordskysten. Dertil kommer en badestrand ud til Nissum Fjord og to badesøer. I 2018 vajede Det Blå Flag over alle tre strande ved Vesterhavet.

Naturformidlingen foregår bl.a. fra Havet & Fjordens Hus i Thorsminde og på Skovlund Naturskole. Desuden er kommunen ved at etablere Tvis Mølle Naturlaboratorium uden for Holstebro, hvor der siden 2015 er arbejdet med at udvikle faciliteter og aktiviteter.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Holstebro Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv