Den knap 17 ha store Ishøj Dyrepark ligger ved Tranegilde og huser blandt mange forskellige husdyr også ca. 75 marskfår. Når fårene læmmer fra februar til april, tilbyder dyreparken såkaldte »klappe lam-ture« til kommunens børnehaver. Her får børnene en fornemmelse af livets cyklus og lærer bl.a., hvordan læmningen foregår, og lammene opfostres.
.
Ishøj Surfklub blev stiftet i 1984 og holder til i Ishøj Havn. Er man ikke til de større bølger ved Ishøj Strand, kan man begynde i det mere rolige vand ved Ishøj Tange, hvorfra billedet stammer.
.

Ishøj Kommune har store friluftsområder i forbindelse med især Strandparken, kolonihaveforeningerne mellem Ishøj Landsby og Lille Vejleå, golfbanen og Lille Vejleå samt området omkring landsbyen Tranegilde. Områderne forbindes af forskellige stisystemer. Blandt dem er den 20 km lange natursti mellem Strandparken og Hedeland Naturpark i Høje-Taastrup Kommune. Stien er en del af Fjernvandrevej E6, som, når den er færdig, vil strække sig fra Kilpisjärvi i Finland til Dardanellerne i Tyrkiet. Omkring Ishøj, Tranegilde og Strandparken findes desuden fire Kløverstier på hhv. 2,5, 5,5, 7,5 og 12 km.

Vest for Tranegilde ligger også Ishøj Dyrepark, som huser både skotsk højlandskvæg, marskfår og landracegeder, der bl.a. benyttes til afgræsning af kommunale naturarealer. For at give mulighed for rekreative oplevelser tæt på dyrene er der anlagt en naturlegeplads ved dyreparken.

Ishøj Naturcenter holder til på Bredekærgård, som samtidig er en besøgsgård. Naturcenteret har tre fastansatte naturvejledere, der formidler naturen til især skoler og institutioner, men også til borgerne via offentlige ture og besøg på kommunens plejehjem. I 2014 fik Ishøj Naturcenter desuden formidlingshuset Havhytten på Ishøj Tange, der supplerer Skovhytten og Aktivitetscampen ved Tranegilde som formidlingssteder.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Ishøj Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv