De bynære naturområder giver gode muligheder for friluftsliv og naturoplevelser, og kommunen ser dem som et vigtigt aktiv for både at tiltrække og fastholde borgere. For at sætte mål for udviklingen af naturen og friluftslivet udarbejdede Ishøj Kommune derfor en Natur- og friluftspolitik i 2016. Heri udtrykker kommunen et ønske om bl.a. at sikre en varieret natur med gode levesteder for dyr og planter, sikre og udbygge tilgængeligheden til de rekreative og grønne områder samt at synliggøre og formidle Ishøj Kommunes forskelligartede naturværdier.

Strandparken er udpeget som et biologisk kerneområde. Den forbindes med naturområder i og uden for kommunen af Store Vejleå og Lille Vejleå, der er udpeget som spredningskorridorer. Ishøj Kommune har desuden tre områder af landskabelig interesse: Tranegilde Mose, Strandparken og kystkilen samt herregårdslandskabet omkring Torslunde. Disse områder ønsker kommunen at friholde fra tekniske installationer og andre forstyrrende elementer.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Ishøj Kommune er 124 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 223 ha, svarende til ca. 8 % af kommunens areal. Derudover er der flere naturfredninger, og inden for Ishøj Kommune udgør det naturfredede areal i alt knap 230 ha. Den største er fredningen fra 1978 af herregårdslandskaberne omkring bl.a. Benzonsdal syd for Torslunde, om end hovedparten af fredningen ligger i Greve Kommune. De resterende naturfredninger ligger i Strandparken. I sydvest blev ca. 12,5 ha af strandengene ved Lille Vejlesø og Jægersø fredet i 1965, mens i alt ca. 43 ha af strandengene på tværs af grænsen til Vallensbæk Kommune i nordøst blev fredet i hhv. 1932, 1943 og 1952.

Der er ingen Natura 2000-områder i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ishøj Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning