De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Ishøj Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Selv om Ishøj er en forholdsvis lun kommune, betyder beliggenheden ud mod Øresund, at årsmiddeltemperaturen kun ligger en smule over landsgennemsnittet. Temperaturvariationen og antallet af byger er større i den mere urbane, kystnære del af kommunen end i den åbne vestlige del omkring Torslunde.

Ishøj Kommune er tør, og nedbøren ligger betydeligt under landsgennemsnittet. Det skyldes dels, at luften fra vest tørrer ud, inden den kommer frem til kommunen, dels det flade terræn, der ikke medvirker til skydannelse. De færre skyer betyder til gengæld, at antallet af solskinstimer er forholdsvis højt og ligger lidt over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ishøj Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima